חריף נחמה ושלום

נולדה ברוסיה תרל”ד 1874נפטרה בו’ אייר תשי”א 12 במאי 1951נולד ברוסיה בתרכ”ה 1865נפטר בח’ בניסן תש”ד 1 באפריל 1944

הוריה של החברה דבורה וינר, אמם של אמנון ורותה.
שלום היה בנו של הרב לייזר חריף, שהיה ידוע בלמדנותו ובחכמתו. כשהיה בן 20, עבר לגריצ’ב, ונישא לנחמה לבית לרמן. ביתם הפך מרכז לאנשי ההשכלה בעירם ובית ועד לציונים. לבניהם נתנו חינוך עברי, דיברו עמם עברית, ונטעו בלבם את האהבה לארץ-ישראל. ר’ שלום חריף כתב סיפורים בעברית על נושאים חילוניים ודתיים. הסיפורים הודפסו והתפרסמו בעברית כבר במאה הקודמת.
שנים מספר לאחר עליית בניהם עלו גם הם ארצה והצטרפו אל בתם דבורה בדגניה. בשל תנאי האקלים והמגורים הקשים עברו לתל-אביב, אך באחרית ימיהם חזרו לדגניה לחיות על יד דבורה בתם.
ר’ שלום נפטר בשנת 1944, והוא בן 79.
נחמה אשתו האריכה ימים אחריו. היא עברה לתל-אביב וחייתה בבית-אבות. מתה מיתת נשיקה, והיא בת 77.
נקברו בבית הקברות בדגניה.

יהי זכרם ברוך

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן